Rallarloppen 2

2022 > 02

2021 kan vi nu lägga till handlingarna.  Det blev trots allt både CykelRallarn (till slut) och även en LöpRallare. Nu blickar vi fram mot 2022  och även ett nytt Rallarloppsår.  Pandemin och dess följdverkningar påverkar oss alla fortfarande i olika grad och på skilda sätt. Vi lämnar den diskussionen o spekulationer i detta inlägg och hoppas bara att 2022 kan bli friskare i stort som smått och återgå till det mer normala även för idrotten igen.
För Rallarloppens del så blir det en stor förändring som vi gör för 2022. Vi har beslutat att pausa Rallarloppet på skidor. Varför då kan man rättmätigt fråga sig?
Flera anledningar till det och vi nämnar de största här. Rallarloppet på skidor bygger på ett koncept där banan är i enkelsträckning på natursnö från Bottnaryd till Hallbystugan. Senaste året som Rallarloppet kunde genomföras på natursnö och ordinarie datum är 2013, som var en fantastisk drömvinter. Därefter har loppet antingen körts på reservalternativet konstsnö vid Hallbystugan eller som en ReservRallare i mars på natursnö. Ett par år har vi också fått ställa in helt.
Rallarloppet på natursnö hela sträckningen är ett fantastiskt skidlopp som lockar många skidåkare,  mellan 700-900 deltagare. Reservalternativet kort varvbana på konstsnö har inte varit ett attraktivt alternativ för deltagarna utan bara lockat ett par hundra åkare. Vi har inte nån gång fått ta till anmälningstaket på ca 400 deltagare på konstsnö då det inte går att vara lika många som ordinarie bana av förklarliga skäl.
Det är också en berg- dalbana rent organisatoriskt att hoppas på natursnö in i det sista o sedan få kasta om till konstsnö. Många långlopp gör tvärt om, konstsnöalternativ som nr 1 o sedan förlänga om det kommer natursnö. För Rallarloppet är inte det ett alternativ då loppet bygger på känslan att en rejäl sträcka åka på gamla banvallen, vilket är Rallarloppets själ.
Vad som händer i framtiden med Rallarloppet på skidor återstår att se.
Vi ser nu istället fram emot o laddar för CykelRallarn 5 juni och LöpRallarn 11 september.
Nytt spännande Rallarloppsår blir det alltså även 2022 om än med ett arrangemang mindre.
Gott nytt år !
/ Tävlingsledningen

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheterna