Rallarloppen 2

Covid 19 

Hesjan på er CykelRallare 
Cykelförbundet kommer att ha nytt möte vilken dag som helst.
Detta är saxat från deras hemsida just nu:

"Efter regeringens beslut att inte tillåta arrangemang med mer än 500 deltagare har Svenska Cykelförbundets styrelse beslutat att ingen nationell tävlingsverksamhet inom cykel får ske under mars och april månad – med undantag för klubbtävlingar och distriktstävlingar. Beslutet är taget den 13 mars 2020 och gäller till och med 30 april.

Motivering till beslut

För att begränsa och minska smittspridning av nya coronaviruset är styrelsens gemensamma uppfattning att resandet bör hållas nere, både inom landet och utomlands.

– Vår uppgift idag är att minska spridningen, eftersom våra nationella cykeltävlingar lockar deltagare från hela landet ser vi i nuläget ingen annan lösning än att stänga ner all tävlingsverksamhet i Cykelsverige under mars och april, säger förbundsordförande Stefhan Klang.

På grund av det ovissa läget rekommenderar vi även att arrangörer av cykeltävlingar i maj ser över alternativa datum. Senast den 20 april återkommer styrelsen med besked om tiden efter 30 april."


Så vi tittar då också efter ett reservdatum. För att inte störa en redan fulltecknad tävlingskalender så hamnade vi ända borta i Oktober , 4/10 , om coronan släpper taget.
Men först väntar vi alltså på nya direktiv från Cykelförbundet

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

-

Senaste nyheter