Rallarloppen 2

cykelrallarn 3 juni 2018

Anmälan beräknas öppna klocka 12.00 den 12/4
Du får startnummer och placeras i startled

Vi kommer att göra som 2017, vågstart med master.
Först startar ELIT/tävling därefter kommer motionsklassen skickas iväg med 100 cyklister per våg.
Du kommer att placeras i tidig startgrupp om du anmäler dig tidigt.
(Tidig anmälan ger lågt startnummer)

Anmälan görs via hemsidan senast 27/5